SİYONİST İSRAİL ORDUSU GAZZE BÖLGESİNE GİRDİ !
FİLİSTİN HALKI YİĞİTÇE DİRENİYOR !

İŞGALE SON !  YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN MÜCADELESİ !

Filistin yine kan ağlıyor. Siyonist İsrail 8 gündür Gazze’deki Filistin halkının başına bomba yağdırıyor. İsrail uçakları 8 gündür ölüm kusuyor. 8 günlük hava ve kara bombardımanının bilançosu 450 üzerinde ölü, binlerce yaralı Filistinli. Ocak ayında erken seçime giden Siyonist İsrail’in bu yılki “yılbaşı kutlaması” Gazze’deki halka karşı yürütülen savaş oldu.
3 Ocak gecesi, 8 gündür bombalanan Gazze’ye  karadan da girdi İsrail ordusu. Şimdi 60 yılı aşkın süredir İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının “özerk” Gazze bölgesi yeniden doğrudan askeri işgal altında. Gazze halkı işgale karşı yiğitçe direniyor. Siyonist İsrail ordusu dişine tırnağına kadar en modern silahlarla donanmış olarak, yüksek bir ateş gücüyle saldırıyor, yakıyor, yıkıyor ilerliyor. Bütün emperyalist dünya bu alçakça saldırıyı ya ABD’ nin yaptığı gibi açıkça destekliyor, ya da en iyi halde “orantılı güç kullanımı” çağrılarıyla İsrail ordusunun “sivil halka zarar vermemesi” çağrılarıyla yetinerek, iki yüzlü bir biçimde destekliyor.
Siyonist İsrail yöneticileri, şimdi Gazze’de Filistin halkına karşı yürüttükleri savaşı,”İsrail’in kendini savunma savaşı” olarak adlandırıyor. Savaşın suçlusunun Gazze’den  İsrail’e füze  saldırıları yapan Hamas olduğunu anlatıyorlar. Savaşın Hamas terörizmine karşı meşru müdafa olduğunu anlatıyorlar. Siyonist İsrail yöneticileri hedeflerinin Hamas’ın  askeri gücünü, alt yapısını dağıtmak olduğunu anlatıyorlar. Aynı masalı ABD başkanı Bush’ ta, emperyalist medyanın büyük bir bölümü de anlatıyorlar. Onlara göre Hamas terörist, İsrail ise Ortadoğu’da demokrasinin savunucusu !
Esasında emperyalistlerin terörizmden ve demokrasiden ne anladıklarını bugün Filistin’de yaşananlar bir kez daha açıkça gösteriyor :
Onlara göre, 60 yıldır İsrail işgali altındaki kendi topraklarında mülteci kamplarında  uluslar arası emperyalist kuruluşların sadakları ile dilenciler gibi yaşamaya mahkum edilmiş Filistin arap ulusunun, Filistin halkının  kendi devletini kurma talebi ve bunun için mücadelesi terörizmdir! Onlar için bu korkunç haksızlığa baş kaldıran örgütler terörist örgütlerdir. Onlara göre Filistin halkının, bizzat emperyalist ve Siyonist gözlemcilerin denetimi altında yapılan seçimlerde çoğunlukla desteklediği örgüt, Hamas, teröristtir. Onlara göre, Hamas’ın işgalci İsrail’e yönelik, askeri olarak fazla zarar verme imkanı olmayan füze saldırıları terörizmdir.
Fakat 60 yıldır bir halkı kendi ülkesinde mülteciler haline getiren işgal “kendini savunma”dır!
Bu işgali ayakta tutmak için uygulanan faşist yöntemlerin adı demokrasidir. Bir halkı esaret altında tutmak için yürütülen barbar savaşlar, “İslamcı faşizme karşı demokrasi’nin savunulması”dır . vs. vs.
İsrail’in Siyonist egemenlerinin bu savaştaki gerçek hedefleri, tam kontrolleri altında bulunduramadıkları Gazze’de  Hamas egemenliğine son vermek, artık kurulması kaçınılmaz hale gelen mini Filistin devletinin Gazze bölgesinde de İsrail ile uzlaşan FKÖ/El Fetih’in  egemen hale gelmesinin şartlarını yaratmaktır. Savaş  bu arada  İsrail’de yapılacak seçimler için de,bugünkü hükümet güçleri açısından  seçim propagandası aracıdır.
Komünistler Hamas gibi  hedefi din devleti kurmak olan, İslamcı,Yahudi düşmanı ırkçı örgütlerin savunucusu değildir. Fakat Hamas ne kadar dinci ise, Siyonist İsrail devleti de en az onun kadar dincidir. Bugün aradaki fark, İsrail’in  işgalci olarak haksız bir davanın, Hamas’ın ise  işgale karşı direnen bir örgüt olarak, bu çerçevede haklı bir davanın savunucusu olmasındadır.
Hamas’ın  İslami Filistin devleti hedefi, bizim hedefimiz değildir. Bir İslami Filistin devleti, Hamas gibi bir örgütün egemen olduğu bir Filistin devleti, Filistin emekçileri için kurtuluş değildir. Biz bunu bugün de açıkça söyleriz.  Filistin emekçileri için kurtuluş hedefi, işçi sınıfı önderliğinde özgür, birleşik, demokratik bir Filistin’dir. Bu Filistin, sınıf mücadelesi yoluyla sosyalizme yürüyecektir. Özgür Filistin için ilk ön şart İsrail işgalinden kurtulmaktır. Bu asgari hedef, işgale karşı mücadelede yer alan bütün güçleri buluşturmaktadır. Hamas gibi dinci örgütler de işgale karşı mücadele sürecinde bu çerçevede haklı bir mücadelenin parçası, bugünkü güç dengesinde esas taşıyıcıları konumundadır.
Biz Kuzey Kürdistan/Türkiyeli Bolşevikler, Filistin halkının İsrail işgaline karşı haklı mücadelesinin yanındayız. Bu mücadelede desteğimiz tabii ki öncelikle nüve halinde de olsa  komünist ve devrimci güçleredir.
Bugün dünyanın her yanında halklar İsrail’in saldırısına karşı Filistin halkına desteğini haykırıyor. Bizzat İsrail’in kendi içinde İsrail tarihinin en büyük –İsrailli arap- katılımlı  gösterileri yapılıyor. Filistin halkının yalnız olmadığı bütün dünyada  “Hepimiz Filistinliyiz” şiarıyla vuruluyor emperyalistlerin, Siyonistlerin yüzüne. Görev bu desteği daha da geliştirmek,büyütmektir.
Bu yapılırken aynı zamanda Siyonist İsrail’in hunhar saldırılarına karşı çıkmak adına, Siyonizm’e karşı çıkmak adına yaygınlaştırılan Yahudi düşmanı ırkçılıktan, Antisemitizm’den  kendimizi ayırmak önemli görevlerden biridir. Bugün örneğin Almanya’da Nazi’lerin, Türkiye’de açık faşistlerin lafta Filistin halkının haklı davasına sahip çıkmasının, ya da İran’da Ahmedinecat gibi  islamcı faşistlerin “İsrail’i yerle bir etme” çağrılarının gerisinde gerici-ırkçı Yahudi düşmanlığı vardır.
Düşman  şimdi örneğin Türkiye’nin şeriatçı medyasında- ama yalnız onlarda değil, ulusalcılarda, ve yer yer hatta devrimcilik adına konuşan kimilerinde de-  ortaya konduğu gibi “Yahudiler” değildir. Düşman Siyonist İsrail’dir. Düşman Siyonist İsrail’in emperyalist destekçileridir, emperyalizmdir. Düşman ırkçılıktır, gericiliktir. Yahudi emekçiler, bütün uluslardan, dinlerden, mezheplerden emekçilerin düşmanı değil, dostudur.
SİYONİST İSRAİL GAZZE’DEN DEF OL !
SİYONİST İŞGALE SON !
KAHROLSUN SİYONİZM ! KAHROLSUN  ANTİSEMİTİZM!
YAŞASIN ÖZGÜR, DEMOKRATİK, BİRLEŞİK FİLİSTİN!
YAŞASIN FİLİSTİN DEVRİMİ !
YAŞASIN PROLETER ENTERNASYONALİZMİ !

3 Ocak 09
Bolşevik Parti