Ortak Açıklama                                                                     Mart   2008 
20 Mart 2003’te Irak’a karşı saldırı savaşı başladı. Devamında Irak diğer emperyalistlerin askeri-siyasi ve ekonomik desteğini alan ABD emperyalizminin önderliğinde işgal edildi. Bu saldırı savaşı son on yıllarda emperyalistlerin geliştirdikleri bir  genel strateji çerçevesinde (Yakın ve Ortadoğu’ya yönelik olarak) gerçekleştirdikleri- Afganistan ,Filistin ve Lübnan halklarına  saldırılar da dahil olmak üzere- en geniş ve en şiddetli saldırıdır.
ABD emperyalistlerinin sebep olduğu büyük kurban rakamlarına ve korkunç boyutlardaki tahribata rağmen, bunlar yalnızca bir aşamaya aittir. Daha milyonlarca ölü ve çok daha büyük yıkımlar da gelebilir. En başta ABD emperyalistleri olmak üzere emperyalistler aslında İran’a karşı artan  savaş tehditleri ve somut savaş hazırlıklarıyla böyle bir amacın peşinde koştuklarını gösteriyorlar.
Irak halkına ve Orta ve Yakın Doğu’nun diğer halklarına karşı yönelen saldırılar sert, sürekli, kahramanca bir direnişle karşılanıyor. Yakın ve Ortadoğu’nun halk yığınları, bütün dünya halklarının emperyalist savaşlara karşı geliştirdikleri direniş açısından en önemli merkezlerden biri haline gelen bir direniş geliştirdiler. Bu direnişle karşılaşmasa idi emperyalist saldırı diğer bazı ülkeleri de, en başta Suriye ve İranı, kapsayacaktı. Herkes bu halkların her türlü saldırıya karşı kendilerini savunma hakkı olduğunu kabul etmelidir. Bu hak, ikinci dünya savaşı sırasında Avrupa’ da Nazi faşist ordularına, Asya’da Japon ordularına  karşı direnen halkların hakları gibidir.
ABD emperyalizmine Yakın ve Ortadoğu’da  indirilen ağır darbeler ve ABD’nin ucu görünmeye başlanan yenilgisi onu dünya çapında zayıflatmakta ve bütün halkların ve emperyalist ülkelerde işçi sınıfının dünya çapındaki mücadeleleri için büyük bir cesaret kaynağı olmaktadır.
Bütün saldırı savaşlarının kaynağı emperyalizmdir ve barışa en büyük katkı emperyalizme karşı mücadeledir.
Savaşın başlamasının 5. yıldönümü dolayısıyla biz bu açıklamayı imzalayanlar olarak Irak’a karşı  ve Yakın ve Ortadoğu halklarına karşı yönelen saldırganlığı mahkum ediyoruz.
Biz Irak, Afganistan ve Yakın ve Ortadoğu bölgesinin tüm halk yığınlarının emperyalist saldırganlara karşı direnişini destekliyor ve onların kendi kaderini tayin hakkını savunuyoruz.
Biz ülkelerimizdeki anti militarist ve barış hareketlerini aktif desteğimizi açıklıyoruz ve kitleler içindeki sistemli uyandırma çalışması ile bunların yaygınlaşmasına yardımcı oluyoruz.
Biz barışın savunulması, halkların kendi kaderini tayin hakkının savunulması, gerçek demokrasi ve ilerlemenin savunulması konularında bir şeyler yapmak isteyen her parti, örgüt ve tek tek kişileri bu açıklamayı imzalamaya, yeni imzacılar kazanmaya, sacvunduğumkuz değerleri yaygınlaştırmak için eylemler düzenlemeye çağırıyoruz: Emperyalistlerin bütün dünyada halk yığınlarına  sunduğu  yoksulluk, yıkım, savaş dolu bir geleceğe karşı; insanlığın insanca yaşayacağı  ve aydınlık bir geleceği inşa ettiği bir dünya için !
Yakın ve Ortadoğu bölgesinde  ve bütün dünyada barış tehdidi emperyalistlerden gelmektedir. Yalnızca halklar işçi sınıfı önderliğinde emperyalizmden kurtulduklarında  kendilerinin belirlediği , barışçı bir birlikte yaşamayı örgütleyabilirler. Bu yüzden ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinin sosyalizm perspektifine ihtiyacı vardır. Bunun için gerçek komünist parti ve örgütlerin inşasına ve bunların eşit haklar temelinde sıkı bir işbirliğine gereksinim vardır.
Bütün yabancı askerler Irak ve Afganistan’dan derhal geri çekilmelidir !
Irak, Afganistan, Filistin ve bütün bölgede antiemperyalist kurtuluş mücadelesi ile dayanışma !

(Şimdiye kadar imzalayan örgütler..
ABD devrimci Emek Örgütü ROL, Afganistan ML Örgütü,  Almanya ML Partisi,  Arjantin Devrimci KP, Filipinler  Milli Demokratik Cephesi, İtalya Direnişi destek Komitesi (CARC), Bolşevik Parti Kuzey Kürdistan/Türkiye, TKP/ML, Yunanistan Komünist Örgütü