Emperyalist savaşlara savaş!

Bir kez daha yeni bir emperyalist savaşın eşiğindeyiz. Emperyalist güçler Irak’a karşı hummalı bir savaş hazırlığı içindeler. Ortalık toz duman. Irak halkları için bu, onbinlerce ölü ve yaralı –erkek, kadın, çocuk–, açlıktan ölüm, sefalet, yıkım ve göç yollarına düşmek demek…Savaşın felaketli sonuçları sadece Irak halklarını değil, tüm bölgeyi vuracak.

Bu savaş Federal Almanya’daki biz emekçileri de ilgilendiriyor!

Son yıllarda Almanya sahip olduğu büyük güç konumunu iyice geliştirdi ve şimdi askeri olarak da tüm dünyada en ön cephede yer alıyor. Somali, eski Yugoslavya, Afganistan ve şimdi de Irak. Alman devleti, en büyük silah satıcılarından biri. İşte Alman firmalarının yardımıyla üretilip Irak’ta sivil Kürt halkının başına yağan zehirli gaz bombaları. Seçimlerden önce Schröder barış havarisi kesildi ve pekçok emekçi onu tam da bu sahte “savaş karşıtı tutumu” yüzünden seçti. Fakat Almanya’nın –hangi biçimde olursa olsun– savaşa katılımı çoktan kararlaştırılmıştı. Söz konusu olan sadece, yağmanın paylaşımı konusunda diğer emperyalistlerle anlaşabilmek. ABD ile çekişme ve boy ölçüşmenin, hükümetler arasındaki soğuklukların nedeni bu. Egemenlerin barış nutuklarına kanmayalım. Emperyalist “barış”, yeni savaşların hazırlanması, planlanması ve uygulanmasında sadece bir nefes molasıdır.

Savaş karşıtı harekette sık sık salt Amerikan karşıtı pozisyonlar savunulup, Federal Almanya’nın rolü olduğundan küçük ve zararsız gösteriliyor. Bu savaş emperyalist bir savaştır. Nüfuz alanlarının ve pazarların yeniden paylaşımı söz konusudur. Petrol ve doğal gaz gibi önemli hammaddelerin tam kontrol altına alınması söz konusudur. Kendi çıkarları doğrultusunda tüm emperyalist güçler bu savaş hazırlığına katılmaktadırlar. Alman emperyalizmi, Fransız ve Rus emperyalizmi savaş sorununda manevra yapıyorsa, bunun nedeni yağmanın paylaşımı konusunda emperyalistlerin kendi aralarında anlaşamamış olmalarıdır.

Egemenlerin savaşına karşı!

11 Eylül, ta başından itibaren, egemenler açısından, kendi emperyalist çıkarlarını ve saldırganlık planlarını daha iyi uygulayabilmek için bir bahane oldu. Göçmenlere karşı yeni bir şövenizm ve ırkçılık dalgası daha yaydılar, “İslami görünümlü” kişiler potansiyel terörist olarak takibata uğratılıp tutuklanıyor! Demokratik haklar budanıyor, devletin denetim ve gözetim aygıtları korkunç genişletiliyor. Baskılar tüm emekçilere, devrimci güçlere ve göçmenlere karşı yöneliyor.

Her türlü Alman şövenizmine, ırkçılığa ve Yahudi düşmanlığına karşı!

Enternasyonalizm ve tüm proleterlerin ve halkların dostluğu için!

Irak halklarıyla dayanışma bizim için aynı zamanda, diktatör Saddam Hüseyin’i ve gerici rejimini mahk?m etmek demektir. Kendilerini ezenlerin işini bitirmek, Iraklı emekçilerin ve yoksul köylülerin görevidir. Emperyalistlerin hangi ülkede kimin iktidarda olacağını belirlemeye hiçbir hakkı yoktur.

·        Emperyalist savaşa savaş! Derhal, şimdi!

·        Savaş kışkırtıcılığına karşı!

·        Aldatılmamıza izin vermeyelim –
Savaş kışkırtıcılarına karşı direnelim!